Сторінка психолога

Вітаємо Вас на сторінці практичного психолога!

Моє професійне кредо:

«ТОЙ, ХТО ПЕРЕБУВАЄ В ГАРМОНІЇ З СОБОЮ, НЕ МОЖЕ МАТИ НАВІТЬ ПОМИСЛІВ ПРО КОНФЛІКТ» (ЕКХАРТ ТОЛЛЄ)

Проблемна тема над якою працюю: «Соціально-психологічне забезпечення розвитку емоційної та пізнавальної сфери учнівської молоді»

Емоційний стан учня, його спроможність долати труднощі, ставити цілі та реалізовувати їх, відчуття успіху є важливим напрямом як психодіагностичної, так і корекційної роботи психолога. Застосовуються різноманітні форми психологічної роботи: індивідуальні та групові консультації, рольові ігри, корекційні бесіди, заняття з елементами тренінгових вправ, кореуційно-розвивальні заняття, що дозволяє ефективніше допомагати учням у вирішенні їхніх проблем, налагодженні стосунків між собою, батьками та вчителями. Психолог повинен нести добре, мудре, позитивне, сіяти в душах дітей зерна любові та добра…

Метою діяльності практичного психолога закладу освіти є забезпечення доступності послуг у сфері практичної психології, створення умов для повноцінного і гармонійного розвитку учасників навчально-виховного процесу, формування професійно орієнтованої особистості, що здатна будувати власну стратегію професійної життєдіяльності за умови збереження психологічного здоров’я.

Організація діяльності психологічної служби в системі освіти України забезпечується практичними психологами і здійснюється на основі законів та інших нормативно-правових документів України.

Нормативно правові документи, що регулюють роботу практичного психолога:

 • Конституція України;
 • Декларація прав людини;
 • Конвенція про права дитини;
 • Закон України «Про освіту»;
 • Закон України «Про професійно-технічну освіту»
 • Етичний кодекс психолога (прийнятий на І установчому з’їзді Товариства психологів України 20.12.1990 в м. Києві);
 • Положення про психологічну службу системи освіти України, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 03.05.1999 № 127 (у редакції наказу МОНУ від 02.07.2009 № 616);
 • Положення про психологічний кабінет дошкільних, загальноосвітніх та інших навчальних закладів системи середньої освіти, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 19.10.2001 № 691;
 • Положення про експертизу психологічного і соціологічного інструментарію, що застосовується в навчальних закладах Міністерства освіти і науки України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 20.01.2001 № 330;
 • лист Міністерства освіти і науки України від 25.07.2014 № 1/9-374 «Стан та особливості діяльності психологічної служби системи освіти у 2014-2015 навчальному році»
 • лист Міністерства освіти і науки України від 27.08.2000 № 1/9-352 «Про планування діяльності, ведення документації і звітності усіх ланок психологічної служби системи освіти України»;
 • норми часу на роботи, що виконуються практичними психологами (соціальними педагогами) системи освіти, які розроблені та апробовані Національним центром продуктивності Міністерства праці України і затверджені наказом Міністерства освіти України від 07.12.1995 № 339;
 • наказ Міністерства освіти і науки України від 28.12.2006 № 864 «Про планування діяльності та ведення документації соціальних педагогів, соціальних педагогів по роботі з дітьми-інвалідами системи Міністерства освіти і науки України»;
 • лист Міністерства освіти і науки України від 15.08.2007 № 1/9-479 “Про нормативи чисельності практичних психологів і соціальних педагогів навчальних закладів ”;
 • лист Міністерства освіти і науки України від 27.11.2000 № 109 “Про тривалість робочого тижня практичного психолога (соціального педагога)”;
 • інші нормативні і методичні матеріали Міністерства освіти і науки України, обласних та міських ланок освіти.

Діяльність служби в системі освіти України забезпечується практичними психологами, які мають вищу спеціальну освіту без вимог до стажу педагогічної роботи (п. 1.4. Положення про психологічну службу, ст. 21, 22 Закон України «Про освіту»):

Тривалість робочого тижня практичного психолога – 40 годин. Із них 20 годин відводиться для роботибезпосередньо у навчальному закладі (психодіагностична, консультаційна, корекційно-відновлювальна та розвивальна робота, психологічна просвіта та навчальна діяльність), а 20 годин — на підготовку до проведення соціально-психологічних заходів, обробку результатів, оформлення висновків, планування та звітність. Дані види робіт практичний психолог, соціальний педагог мають право виконувати за межами навчального закладу (у бібліотеці, навчально-методичних та наукових центрах) (п. 4.8. Положення про психологічну службу, лист Міністерства освіти і науки України від 27.11.2000 № 109 «Про тривалість робочого тижня практичного психолога (соціального педагога)»

Завданнями діяльності практичного психолога є:

 • забезпечення якості і доступності психологічних послуг учням, батькам та працівникам ліцею;
 • підвищення психологічної культури всіх учасників навчально-виховного процесу;
 • психологічна допомога учням та працівникам навчального закладу в кризових та стресових ситуаціях, попередження процесів дезадаптації, в тому числі і девіантної поведінки серед осіб, що навчаються;
 • сприяння повноцінному розвитку особистості учнів, створення умов для формування у них мотивації до самовиховання і професійного саморозвитку;
 • формування навичок психічної саморегуляції.

Практичний психолог працює для учнів, викладачів та співробітників

Завдання психологічної служби ліцею:
 • забезпечення захисту прав та свобод учнів;
 • створення умов для формування психічно зрілої особистості з розвинутим самоусвідомленням як основи для подальшого життєвого самовизначення;
 • допомога у вирішенні психологічних проблем;
 • формування особистості, особливості функціонування захисних механізмів;
 • створення умов комфортного освітнього середовища;
 • захист честі та гідності учнів.
Пріоритетними напрямами діяльності психологічної служби є:
 • психологічна просвіта й профілактика;
 • психологічне консультування учнів, їхніх батьків і педагогічних працівників з питань навчання, виховання, успішної адаптації, соціалізації та ін.;
 • проведення індивідуальних і групових психодіагностичних процедур серед учасників навчально-виховного процесу, розробка рекомендацій за результатами проведених соціально-психологічних досліджень;
 • корекційно-відновлювальна та розвивальна робота з учнями;
 • організаційно-методична робота;
 • зв’язки з громадськістю.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *